Laadimine...

Teenused

1. Katastrimõõdistamine (erastamine, tagastamine, plaanimetarjali alusel moodustatud kinnistute mõõdistamine ja piiristamine, katastriüksuste jagamine ja liitmine, piirimärkide taastamine, maakatastris registreerimine)

2. Topo-geodeetiline mõõdistamine (Geodeetilised alusplaanid ehk geoalused, erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks)

3. Teostusmõõdistamine (Trasside, teede ja muude ehitiste ja objektide teostusjoonised)

4. Ehitusgeodeesia (Ehitiste ehituseelne mahamärkimine, hoone telgede märkimine, kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine, erinevad kontrollmõõdistamised, teede ja trasside jne mahamärkimine)

5. Erialased konsultatsioonid